Licenties

RadioHollandOnline beschikt over alle licenties om te mogen uitzenden op het internet.

 

Buma/Stemra is de organisatie die in Nederland de belangen van componisten, tekstdichters en muziekuitgevers behartigt. Belangen op het gebied van muziekauteursrecht. Vrijwel alle componisten, tekstdichters en muziekuitgevers in Nederland (meer dan 16.000) zijn rechtstreeks aangesloten bij Buma/Stemra. Door internationale samenwerking behartigt Buma/Stemra de belangen van een veelvoud daarvan.

 


SENA, voluit Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten.
SENA stelt zich ten doel, zonder winstoogmerk voor zichzelf, het behartigen van materiële en immateriële belangen van uitvoerende kunstenaars en producenten terzake van de uitoefening en handhaving van hun naburige rechten.